Τάσος Αθανασιάδης
Τάσος Αθανασιάδης

Τάσος Αθανασιάδης

Βιογραφία και βιβλία

Βιογραφία

Όνομα:

Τάσος Αθανασιάδης

Ημερομηνία γέννησης:

01.11.1913

Ημερομηνία θανάτου:

21.09.2006

Тасос Афанасиадис (1913-2006) – выдающийся греческий писатель-романист и эссеист, создатель жанра романа-биографии в греческой литературе, член Афинской Академии наук, один из самых известных греческих писателей ХХ века. За свою литературную деятельность Т. Афанасиадис трижды удостоен Государственный Премии Греции, ордена «Ордена Феникса», серебряной медалью Французской Академии и международной Премии Гердера.

Βιβλία

Ταξινόμηση ανά:
0.0/5
|Ηλεκτρονικό βιβλίο
| Σε απόθεμα
«Сын Солнца», роман-биография (1978) одной из самых колоритных личностей античной и раннехристианской истории Юлиана Отступника, принадлежит перу классика греческой литер...
4.99 €
Διαθέσιμα είδη βιβλίου
0.0/5
|Ηλεκτρονικό βιβλίο
| Σε απόθεμα
Тасос Афанасиадис (1913-2006) – выдающийся греческий писатель-романист и эссеист, создатель жанра романа-биографии в греческой литературе, член Афинской Академии наук, од...
4.99 €
Διαθέσιμα είδη βιβλίου